InfoTechSec LLC

Utredningar vi bedriver

Personutredning
Få reda på allt om en person, ni ger oss ett namn och eventuell adress eller personnummer
resten sköter vi. Ni får reda på precis allt, innefattande följande bland annat,
- Adress
- Inkomster
- Förhållanden
- Skulder
- Domar hos tingsrätt, förvaltningsrätt mfl
- Fullständigt personnummer
Plus en hel del annat. Tar även reda på speciell information efter önskemål

        Pris       
5000 kr inkl. moms

Företagsutredning
Som ovan men med följande tillägg,
- Ägande och styrelsen sammansättning inklusive dess ekonomiska förhållanden
- Inkomster de tre senaste åren minst
- Betalningsanmärkningar
- Anmärkningar om gamla skulder
- Domar i alla rättssystem som finns i Sverige
- Antal anställda och deras genomsnittliga löner
- Årsredovisningar och siffror
- Fackliga kontroller och utredningar
Plus en hel del annat

        Pris       
10000 kr inkl. moms

Span uppdrag
Ni har inte fått tillräcklig hjälp av polis eller önskar en helt enskild utredning i vissa fall.
Detta kan till exempel vara bevakning och efterforskning efter stölder, inbrott, vad en person
gör. Här får ni absolut bästa tänkbara material av oss som använder oss av den senaste
teknologin och mycket avancerade utrustningar och tillvägagångssätt.

        Priser       
            1495 kr/timme
             Reseersättning     faktiska kostnader eller 18 kr/mil tur och retur plus eventuella utgifter
                                          för special fordon
             Timkostnad resor   
600 kr/timme

Hela denna verksamhet bedrivs av mycket kvalificerad och erfaren personal med över 20 år i
branschen. Allt sker med förstärkt sekretess och inga uppgifter lämnas ut från oss till en tredje part
vem som än frågar efter den. Uppdragsgivaren är skyddad av lagen SFS 2009:400 med ytterligare
skydd då vi som företag aldrig under några omständigheter röjer vår uppdragsgivares uppgifter.

Omvänt kan vi däremot vid misstanke om grov brottslighet anmäla till respektive myndighet med det
resultat vi får fram. Då står vi som målsägare och inte vår uppdragsgivare.

All vår personal som arbetar med denna typ av uppdrag har ID brickor och tjänstgöringsnummer.
På begäran visas detta alltid upp till uppdragsgivaren vid förberedande av fallet och under pågående
utredningar.

Kontakta oss för mer information om dessa uppdrag genom att klicka här.

© InfoTechSec LLC