Detta är innehållet i ett 512 MB

Detta är innehållet i ett 512 MB Kingston USB-minne


Mycket komponenter som ska samarbeta för korrekt funktion.

PS. Ge er inte på ta isär ett USB minne på egen hand då dör det garanterat.
Detta minne är isärtaget i special labb avsett för felsökning och reparationer
av avancerad teknologi.

© InfoTechSec LLC